Jeśli korzystasz z przeglądarki Google Chrome, pilnie ją zaktualizuj. Obecna luka jest wciąż wykorzystywana. Ze względów bezpieczeństwa producent nie podaje szczegółowych informacji.

W ciągu kilku dni lub tygodni aktualizacja niwelująca zagrożenie ma być zainstalowana automatycznie na komputerach z różnymi systemami operacyjnymi. Proces aktualizacji można wyraźnie przyśpieszyć. Po uruchomieniu Chrome wchodzimy do PomocGoogle Chrome Informacje i uruchamiamy aktualizację. Następnie restartujemy przeglądarkę.

Luka, którą oznaczono symbolem:  CVE-2022-1096, dotyczy silnika V8 przeglądarki i jest oznaczona jako „duże ryzyko”.