Podpis elektroniczny certyfikowany od ręki w 15 minut – wystarczy dowód osobisty!

Podpis Elektroniczny (podpis kwalifikowany lub certyfikat kwalifikowany) używany jest do podpisywania dokumentów, faktur elektronicznych, Płatnika ZUS, pliku JPK, dziennika elektronicznego lub Urzędu skarbowego i innych dokumentów.

Gdy zamówisz w IT-Logic usługę podpisu kwalifikowanego – przyjedziemy do Ciebie generując i wystawiając dla Ciebie certyfikat na miejscu. Już nie potrzeba tracić cennego czasu poświęcając go na załatwiania tych spraw.

Firma IT-LOGIC jest autoryzowanym partnerem jednostki certyfikacyjnej Eurocert sp. z o.o (wpis do rejestru kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne. Karta Rejestru Kwalifikowanych Podmiotów – Nr. wpisu 13 z dnia 30 grudnia 2013).

W ramach współpracy posiadamy produkty oraz kompetencje pozwalające przygotować E-podpis w bardzo krótkim czasie.

Świadczymy również usługi instalacji i dowozu podpisu bezpośrednio do Klienta.
Zgodnie z Ustawą o Podpisie Elektronicznym z dnia 18 września 2001 roku “dane w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi”.

Dla kogo?

Adwokaci i asesorzy notarialni

Służby penitencjarne

Lekarze

Służba zdrowia i inni

Radcy prawni

Notariusze

Ośrodki szkolenia kierowców

Biura rachunkowe

Geodeci

Co umożliwia?

 • Kontakty drogą elektroniczną z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) np. podpisanie deklaracji;
 • Wysyłanie Jednolitego Pliku Kontrolnego JPK;
 • Podpisywanie faktur elektronicznych;
 • Składanie dyspozycji, przelewów, zmian w bankowości elektronicznej;
 • Podpisywanie ofert z wykorzystaniem certyfikatów kwalifikowanych na aukcjach i przetargach internetowych;
 • Podpisywanie i składanie wniosków do Krajowego Rejestru Sądowego;
 • Podpisywanie i wysyłanie raportów do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej;
 • Prowadzenie korespondencji z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych;
 • Podpisywanie i wysyłanie deklaracji podatkowych do urzędów skarbowych;
 • Wymiana informacji z urzędami administracji publicznej;
 • Elektroniczne podpisywanie dokumentów w obrocie prawnym i handlowym;
 • Podpisywanie wielu dokumentów elektronicznych jednocześnie;
  zawieranie umów przez Internet;
 • Prowadzenie bezpiecznych transakcji elektronicznych przez Internet;
  elektroniczne podpisywanie oświadczeń woli oraz dokumentów w obrocie prawnym;