KB5004945 to bardzo ważna aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows 10 likwidująca lukę PrintNightmare. Nazewnictwo luki wskazuje na związek z drukowaniem i w rzeczywistości tak właśnie jest. Zlokalizowana jest ona w usłudze zarządzającej zadaniami drukowania, domyślnie jest aktywna zarówno w Windows 10 Home i Windows 10 Pro. Zalecane jest jak najszybsze zainstalowanie tejże.

Wydanie aktualizacji poza ustalonym planem wydawniczym wskazuje na wysoki poziom zagrożenia.

Poprawka KB5004945 jest przeznaczona dla systemów Windows 10 w wersji 21H1, 20H1 i 2004. Dla innych wersji systemu poprawki mają następujące nazewnictwo:

– wersja 1909 – KB5004946

– wersja 1809 i Windows Server 2019 – KB5004947

– wersja 1803 – KB5004949

– wersja 1507 – KB5004950

– Windows 8.1 i Windows Server 2012 – KB5004954 i KB5004958 (tylko zabezpieczenia)

– Windows 7 z dodatku SP1 i Windows Server 2008 R2 z sp1 — KB5004953 i KB5004951 (tylko zabezpieczenia)

– Windows Server 2008 SP2 — KB5004955 i KB5004959 (tylko zabezpieczenia).

I od razu rozwiązanie kolejnego kłopotu. Jeśli na swoim komputerze przy próbie instalacji tytułowej poprawki generuje się błąd: PSFX_E_MATCHING_BINARY_MISSING i poprawka nie instaluje się, powinieneś z uprawnieniami administratora w wierszu poleceń wykonać następujące polecenie:

Reg.exe Add HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion /v AllowInplaceUpgrade /t REG_DWORD /f /d 1

Poprawka KB5004945 nie zostanie natychmiast zainstalowana – w ciągu 48 godzin system uzyska taką zdolność (urządzenie zostanie zaktualizowane do najnowszej wersji systemu wraz z aktualizacjami). Producent (Microsoft) zapewnia, że nie zostaną naruszone żadne pliki ani oprogramowanie, jednakże warto przed tą czynnością wykonać kopię bezpieczeństwa najważniejszych plików i programów.