Od dłuższego czasu w branży urządzeń fiskalnych pojawia się i znika temat wirtualnych kas fiskalnych oraz e-paragonu. Temat jest co jakiś czas podnoszony w mediach, ostatnio w związku z informacją z dnia 30 stycznia br. od Ministerstwa Finansów o prowadzeniu prac w tej kwestii. Przyjrzyjmy się zaletom i wadom takiego rozwiązania.

Na początek kilka faktów. Obecna – trzecia – wersja projektu jest odpowiedzią na liczne kontrowersje i głosy krytyczne zgłaszane w trakcie konsultacji. Możliwość stosowania kasy wirtualnej będzie miał ten przedsiębiorca, u którego nieopodatkowana wartość sprzedaży nie przekroczyła równowartości 10 mln. euro (z dwóch poprzednich lat).

Kwestię bezpieczeństwa kas wirtualnych nakreśla projekt rozporządzenia, który definiuje pojęcia takie jak: baza danych kasy, klucz współdzielony, certyfikat producenta. Każda kasa wirtualna będzie musiała posiadać certyfikat kasy wystawiony przez producenta. Będzie on ważny przez ściśle określony czas. Dodatkowo urządzenie może podlegać weryfikacji przez Główny Urząd Miar.

Z pojęciem kasy wirtualnej zupełnie naturalnie wiąże się e-paragon. Paragon w wersji elektronicznej w doskonały sposób ułatwiałby zarządzanie historią zakupów, rozwiązałby problem z „blaknącymi paragonami w wersji papierowej”, nie do przecenienia jest również pozytywny wpływ na środowisko.

Paragon elektroniczny generowany przez kasy i drukarki fiskalne trafiałby do repozytorium, gdzie nie możliwe byłoby jego skopiowanie, usunięcie czy modyfikacja. Klient miałby do nich dostęp poprzez komputer, smartfon czy inne urządzenie z dostępem do Internetu.

Zalety wprowadzenia kas wirtualnych:

  • zmniejszenie kosztów rozpoczęcia działalności handlowej dla przedsiębiorców;
  • możliwość integracji kasy wirtualnej z aplikacjami, sklepami internetowymi;
  • łatwa możliwość rozbudowy kasy (usprawnienia analityczne/kontrolne);
  • zwiększenie efektywności kontroli przez organy podatkowe (gastronomia, sprzedawcy sezonowi);
  • zmniejszenie liczby przedsiębiorców uchylających się od opodatkowania VAT (mechanizmy kontrolne mają działać w czasie rzeczywistym).
    Jeśli są zalety, to także i wady tego rozwiązania:
  • ryzyko pojawienia się nowych sposobów unikania opodatkowania;
  • obciążenie przedsiębiorców odpowiedzialnością za sprawność kas wirtualnych;
  • dyskryminacja dużych podmiotów (wartość sprzedaży nie większa niż 10 mln. euro.

Wirtualne kasy to z pewnością przyszłość rynku, zapewne dużo tańszą niż obecne rozwiązania. Tradycyjne kasy z papierowym paragonem nie znikną jednak szybko z naszych sklepów i punktów usługowych.