Kasa fiskalna online, to urządzenie nowej generacji. Umożliwiają one bezpośrednią i automatyczną komunikację z CRK (Centralnym Repozytorium Kas). Transmisja – co do zasady – odbywa się co 2 godziny. Kasa fiskalna online (drukarka fiskalna online także) przesyła informacje dotyczące ewidencjonowanej sprzedaży i zdarzeń odnotowanych przez urządzenie (np. fiskalizację).

Urządzenia fiskalne online, co do zasady, powinny mieć zapewniony stały dostęp do Internetu w trakcie prowadzonej sprzedaży. Jednakże ustawodawca  przewidział możliwość występowania zakłóceń w takiej łączności:

  • jeśli brak łączności jest chwilowy, powinniśmy kontynuować sprzedaż. Urządzenie zapisze operację i prześle ją do CRK w momencie uzyskania łączności. W zależności od producenta urządzenia, na wyświetlaczu operatora pojawi się ikonka sygnalizująca „zaległe” dane, które oczekują na wznowienie transmisji.
  • jeśli brak łączności ma charakter stały, powinniśmy skontaktować się z Naczelnikiem właściwego urzędu skarbowego w celu ustalenia indywidualnego harmonogramu przesyłania danych. O uzyskanie takiego harmonogramu możemy ubiegać się przed rozpoczęciem ewidencji, jak i w jej trakcie.

Mając powyższe na uwadze – warto dokonać zakupu urządzenia z wbudowanym modułem Wi-Fi. W sytuacji awaryjnej każdy współczesny telefon posiada opcję współdzielenia łączności Internetowej.

Prowadząc regularnie sprzedaż w terenie o utrudnionej łączności (tereny górskie) warto z wyprzedzeniem zwrócić się do właściwego US o indywidualny harmonogram przesyłania danych z urządzenia.