W każdej – mniejszej czy większej firmie – w jakimś stopniu spotykamy się z dokumentami w formie papierowej. Mogą być one nic nieznaczącą notatką, ale też równie dobrze sprawozdaniem finansowym lub planem strategii. Generalnie – nie chcielibyśmy, aby treść ważnych dokumentów wypłynęła z firmy. Dokumenty niepotrzebne, nieaktualne powinny być zniszczone, a samo zgniecenie czy przedarcie z łatwością nie jest wystarczające. Nadal możliwe będzie odczytanie ich treści. Dotarcie do pierwotnej treści zniszczonych dokumentów skutecznie uniemożliwi niszczarka.

Historia niszczarek jako urządzeń sięga początku XX wieku. Początkowo były one używane tylko w instytucjach rządowych i w dużych przedsiębiorstwach. W obecnej chwili są obowiązkowym wyposażeniem nawet w najmniejszej firmie, coraz częściej są także dostępne w naszych domach.

Jaką niszczarkę wybrać dla siebie? Odpowiednią do klasy ważności niszczonych dokumentów.

  • Jeśli niszczymy dokumenty zawierające treści, których ujawnienie mogłoby mieć negatywny wpływ na firmę i jej wizerunek, potrzebujemy ochrony klasy 1.
  • Jeśli niszczymy dokumenty, których ujawnienie mogłoby naruszyć prawo lub zawartą umowę, potrzebujemy ochrony klasy 2.
  • Jeśli niszczymy dokumenty o znaczeniu strategicznym czy fundamentalnym dla naszej firmy, potrzebujemy ochrony klasy 3.

Dodatkowo zostały określone poziomy bezpieczeństwa dla charakteru dokumentów. Najniższy stopień 1 to np. prospekty firmowe, najwyższy 7 stopień to dokumenty o charakterze ściśle tajnym np. dokumenty wywiadu wojskowego.

Wybierając niszczarkę, zwracajmy uwagę na jej kategorię (oznaczenie P z cyferką – cyfra oznacza poziom bezpieczeństwa).

Kategorie P-1 i P-2 to klasa ochrony 1 – czyli niszczenie mniej istotnych dokumentów. Dokumenty ważne niszczymy urządzeniami kategorii P-3 i P-4. Kategorie P-5, P-6 i P-7 to najwyższa ochrona niszczonych dokumentów o fundamentalnym dla firmy znaczeniu.

Im wyższa kategoria ochrony, tym drobniejsze ścinki będzie generowała niszczarka. Dla kategorii 1 jest to pasek o szerokości do 12 mm o nielimitowanej długości, natomiast dla kategorii 7 powierzchnia ścinka może mieć maksymalnie 5 mm kwadratowych.

Niszczarki i materiały do ich konserwacji możesz kupić w naszym sklepie stacjonarnym.