Od 1 maja 2019 roku, zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Finansów w sprawie kas rejestrujących z dnia 30 kwietnia 2019 roki obowiązuje nowa matryca stawek podatkowych (§ 6.1, pkt 5) dla wszystkich urządzeń fiskalnych (online, z kopią elektroniczną, z kopią papierową) fiskalizowanych od 1 maja 2019.

Do 31 lipca 2019 roku podatnicy posiadający kasy fiskalizowane przed 01.05.2019 r., prowadząc ewidencję zmieniają oznaczenia literowe od „A” do „G” do stawek podatku lub zwolnienia od podatku, przypisanych do nazw towarów i usług, w następujący sposób:

  • literze „A” – jest przypisana stawka podstawowa podatku w wysokości 22% albo 23%,
  • literze „B” – jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 7% albo 8%,
  • literze „C” – jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 5%,
  • literze „D” – jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 0%,
  • literze „E” – jest przypisane zwolnienie od podatku,
  • literze „F” i „G” – są przypisane pozostałe stawki podatku, w tym wartość 0% (zero techniczne).

Do dnia 31 lipca 2019 roku można rejestrować sprzedać w oparciu o dotychczas obowiązującą matrycę stawek VAT (§ 59)